Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2014/2015 została wprowadzona innowacja pedagogiczna pt:
 „Bądźmy aktywni”.
 Nowatorskie rozwiązanie mające na celu aktywizację uczniów
zwolnionych z wychowania fizycznego do udziału
w zajęciach o charakterze kompensacyjno - korekcyjnym,rekreacyjnym oraz z zakresu edukacji zdrowotnej.
Autorkami   innowacji  są mgr Agnieszka Krzynowek i mgr Iwona Gajdos. 

Pobierz pliki

Kreator strony - przetestuj