Pracujemy na programie własnym opracowanym przez mgr Agnieszkę Krzynowek
pt.: - „Program z wychowania fizycznego, IV etap kształcenia.”
 Celem stworzenia programu było uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego.

Program został wdrożony od 2012/13.
Kreator strony - przetestuj